Training verzuimmanagement

Ziekteverzuim, hoe gaan we er mee om? Het blijft een complex probleem.. Het is naar voor de organisatie, het neemt veel tijd in beslag en de kosten kunnen flink oplopen.

Tijdens het proces komen er veel vragen op je af. Wat mag je wel en niet vragen? Hoe ga ik zo goed en effectief mogelijk het gesprek aan? Welke vervolgstappen moet ik nemen? Hoe zit het met de Wet verbetering Poortwachter?

In de training verzuimmanagement gaan we uitgebreid in op deze vragen, zodat je voortaan effectief het ziekteverzuim kan beheersen

Inhoud training verzuimmanagement:

  • Wet Verbetering Poortwachter;
  • Basisregels telefonische aanname ziekmeldingen;
  • Oefenen en nabespreken (plenair en in groepjes);
  • Basisregels frequent verzuimgesprek;
  • Oefenen en nabespreken (plenair en in groepjes).

Training

Per training kunnen er maximaal 6 werknemers deelnemen. Dit is nodig voor een optimale gespreksvoering. De training duurt in totaal 6 uur.

training verzuimmanagement

Resultaat

Na het volgen van deze training beschikt de werknemer over de volgende kwaliteiten:

  • De leidinggevende beschikt over basiskennis van de Wet Verbetering Poortwachter;

  • De leidinggevende leert gesprekstechnieken om een frequent verzuimgesprek te voeren met zijn medewerkers;

  • De leidinggevende leert gesprekstechnieken om op een constructieve manier om te gaan met verschillende soorten telefonische ziekmeldingen;

  • De leidinggevende leert welke vervolgstappen hij moet nemen, na de aanname van een ziekmelding, of het voeren van een frequent verzuimgesprek.

Docent

Deze training zal worden gegeven door Marcella Kuijpers. Marcella heeft ruim 10 jaar ervaring bij het ondersteunen en adviseren in verzuimbegeleiding bij bedrijven zoals Bavaria. Als register casemanager en psycholoog is ze ook op de hoogte van alle facetten die nodig zijn voor een goede en vooral juiste afhandeling van “ziekmelders”.

Na het afronden van deze training ontvangen de deelnemers van FitAdvisor een certificaat “Verzuimmanagement”.


Benieuwd naar een training verzuimmanagement?

Benieuwd wat FitAdvisor nog meer voor jullie kan betekenen?

Health Check

Een gezondheidscontrole voor de werknemers met uitgebreid rapport en advies

Gezondheidscoach

Opmaat coaching van werknemers om gezondheid en productiviteit te verbeteren.

Online coaching

Altijd je persoonlijke coach bij de hand. Kom in beweging en daag je collega’s uit!

Training Leidinggeven & Communicatie

Krijg meer uit je werknemers via de training leidinggeven & communicatie