Mentale coaching

De oorzaak van frequent ziekteverzuim kan ook worden veroorzaakt doordat de werknemer zich, door privé- en/of werkomstandigheden gedemotiveerd voelt. Deze werknemers hebben vaak behoefte aan een coach die ze gaat helpen bij het stellen van doelen, het dragen van verantwoordelijkheid, het creëren van zelfbewustzijn en het omgaan met uitdagingen. Een andere oorzaak voor ziekteverzuim kunnen (startende) depressie- of burnout klachten zijn. Deze werknemers hebben de juiste begeleiding nodig om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en beter om te kunnen gaan met o.a. werkdruk. 

Tijdens dit traject gaat de werknemer aan de slag met de volgende (mentale) vaardigheden:

Mentale coaching

Wat alle 5 de vaardigheden samenbrengt is eigenaarschap. We leren de werknemer de mogelijkheden te benutten die een positieve invloed hebben op de vooruitgang van de werknemer. De werknemer leert verantwoordelijkheid te dragen voor successen, maar ook voor tegenslagen. De vraag ‘Hoe kan je zelf zorgen voor het creëren van resultaat?’ staat hierin centraal. 

De afzonderlijke trainingen richten we in d.m.v. verschillende activiteiten die de werknemer motiveren te willen werken, in plaats van te moeten werken, wat het ziekteverzuim aanzienlijk zal verlagen. 

Tijdens dit traject werken we volgens de oplossingsgerichte coaching-methode van Suzanne Kouwenhoven MSc.

Ben je nieuwsgierig naar mentale coaching?

Benieuwd wat wij nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Health check

Een gezondheidscontrole voor de werknemers met uitgebreid rapport en advies

Gezondheidscoach

Opmaat coaching van werknemers om gezondheid en productiviteit te verbeteren.

Online coaching

Altijd je persoonlijke coach bij de hand. Kom in beweging en daag je collega’s uit!

Training verzuimmanagement

Hoe zit het met de Wet Verbetering Poortwachter? Hoe voer je een goed frequent verzuimgesprek?