Training "Get Motivated"

De oorzaak van frequent ziekteverzuim kan ook worden veroorzaakt doordat de werknemer zich, door privé- en/of werkomstandigheden gedemotiveerd voelt. Deze werknemers hebben vaak behoefte aan een coach die ze gaat helpen bij het stellen van doelen, het dragen van verantwoordelijkheid, het creëren van zelfbewustzijn alsook het omgaan met uitdagingen. Een andere oorzaak voor ziekteverzuim kunnen (startende) depressie- of burnout klachten zijn. Deze werknemers hebben de juiste begeleiding nodig om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en beter om te kunnen gaan met o.a. werkdruk. 

Tijdens deze training gaat de werknemer aan de slag met de volgende (mentale) vaardigheden:

  • Doelen stellen
  • Communicatie
  • Motivatie
  • Zelfbewustzijn
  • Uitdaging
gedragscoaching

Hetgeen wat alle 5 de vaardigheden samenbrengt is eigenaarschap. De werknemer zal leren de mogelijkheden te benutten welke ten goede gaan van de vooruitgang van de werknemer. De werknemer leert verantwoordelijkheid te dragen voor successen, maar ook tegenslagen. De vraag ‘Hoe kan je zelf zorgen voor het creëren van resultaat?’ staat hierin centraal. 

De afzonderlijke trainingen zullen worden ingericht d.m.v. verschillende activiteiten welke de werknemer motiveren te willen werken, in plaats van te moeten werken, wat het ziekteverzuim aanzienlijk zal verlagen. 

Tijdens dit traject wordt volgens oplossingsgerichte coaching methode gewerkt door Suzanne Kouwenhoven MSc.

Ben je nieuwsgierig naar de training "Get Motivated"?

Benieuwd wat wij nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Bekijk dan eens hieronder onze verschillende trajecten om een idee te krijgen wat wij voor jullie kunnen betekenen.

Training: Leidinggeven & Communicatie

Training voor leidinggevende om meer resultaat te behalen uit bijvoorbeeld een verzuim gesprek.

Workshop blessurepreventie

Workshop om op tijd fysieke klachten te herkennen en te voorkomen.

Health check

Breng de algehele gezondheid van de werknemers in kaart. 

Casemanagement

Casemanagement

Een onafhankelijke casemanager bij jullie op locatie.

Casemanagement