Suzanne Kouwenhoven

Ruim voordat ik een vervolgopleiding koos wist ik dat ik mensen wilde helpen. Niet zomaar, maar met kwaliteit, betrokkenheid en door de hele context waarin iemand leeft mee te nemen in mijn plan van aanpak en adviezen. Zowel eet-  als beweeggedrag zouden een onderdeel worden van mijn missie om mensen te helpen, te veranderen en te laten groeien.

Ik volgde de propedeuse Toegepaste Psychologie aan Fontys Hogeschool in Eindhoven waarna ik doorstroomde naar de opleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na mijn afstuderen in 2007, startte ik aan mijn tweede masteropleiding: docent Maatschappijleer- en Maatschappijwetenschappen. Door het volgen van deze opleidingen kon ik mijn passie voor de psychologie, sociologie en het docentschap optimaal verenigen. Vanaf dat moment kan ik zowel een individu als een groep mensen bereiken en helpen. Daarnaast heb ik als docent Psychologie op Fontys Hogeschool en als docent Onderzoeks-en interventiemethodologie ervaring mogen opdoen met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal.

Na mijn werk in het hoger en (voortgezet) onderwijs heb ik een aantal jaren als gedragswetenschapper en coach gewerkt in Venlo. Hier heb ik Jean-Rene leren kennen. Tijdens deze samenwerking kwamen we erachter dat er bij veel professionals de vraag leeft hoe zij de fysieke en mentale gezondheid van hun cliënten zo goed mogelijk kunnen inventariseren en begeleiden. Doordat wij overtuigd zijn van het feit dat een duurzame gedragsverandering alleen mogelijk is met een holistische aanpak, hebben wij onze krachten gebundeld bij FitAdvisor.

Tegenwoordig werk ik volledig zelfstandig als gedragswetenschapper en life coach. Ik begeleid mijn cliënten onder andere op het gebied van een gezonde leefstijl. Ook ontwikkel ik online opleidingsmateriaal gericht op de mentale gezondheid en geef ik trainingen en workshops. In 2018 heb ik de cursus Oplossingsgerichte Therapie gevolgd. Dit is een methode die ik graag toepas, omdat zij zich juist richt op de oplossingen voor het probleem waar mensen mee te maken hebben.

Ik ben iemand met een passie voor persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, energie, sport, groei en verbintenis.

suzanne