Gezondheidscoach

Dit traject bestaat uit 4 contactmomenten, welke hieronder staan beschreven. De beschrijving van het traject betreft een richtlijn. De één-op-één begeleiding welke FitAdvisor biedt, biedt voldoende flexibiliteit om af te wijken wanneer dit ten goede gaat van het resultaat.

4 contactmomenten:

gezondheidscoach

Week 1: Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de huidige fysieke gesteldheid in kaart gebracht, zoals de levensstijl van de werknemer alsmede de eventuele fysieke klachten. Dit gesprek zal ook geheel vertrouwelijk zijn. Bij het in kaart brengen van de levensstijl bekijken we samen niet alleen naar de werkzaamheden welke men verricht, maar ook in hoeverre men beweegt en gezonde voedingsstoffen binnen krijgt door middel van voeding en supplementen. Ook het privéleven wordt in kaart gebracht, daar hobby’s bijvoorbeeld ook een blessure kunnen veroorzaken en/ of verslechteren.

Naar aanleiding van het intakegesprek is duidelijk welke ondersteuning de werknemer nodig heeft, waarnaar de specialisten (zoals bijvoorbeeld een bewegingswetenschapper en gedragswetenschapper) een adviesrapport opstellen welke tijdens het tweede gesprek zal worden voorgelegd aan de werknemer.

Week 2: Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek wordt het adviesrapport op een leuke, motiverende wijze besproken met de werknemer. Er wordt de tijd genomen om de werknemer toe te lichten uit welke onderdelen het plan bestaat en welk(e) probleem/problemen dit voor hen oplost. Naast het adviesplan welke de werknemer ontvangt, krijgt de werknemer ook eventuele hulpmiddelen toegereikt ten behoeve van het beweegplan. Een voorbeeld van een hulpmiddel is een foamrol, welke veelvoudig wordt geadviseerd bij blessureherstel of preventie.

Week 8: Check-up

De check-up betreft telefonische afspraak met de werknemer om te bespreken hoe het beweeg-, voedings- en/of revalidatieplan wordt ervaren. Dit gesprek helpt de werknemer bewust bezig te blijven met zijn/haar plan(nen), daarnaast werkt het ook als stok achter de deur voor de werknemers.

Week 16: Evaluatie

Tijdens de evaluatie wordt het gehele traject geëvalueerd. Deze bestaat uit een terugblik, alsmede een moment om stil te staan bij de resultaten. Dit maakt de werknemer bewust van zijn/ haar succes en het motiveert de werknemer dan ook deze levensstijl te behouden.

Benieuwd naar een gezondheidscoach voor jullie werknemers?

Benieuwd naar wat wij nog meer voor jullie kunnen betekenen?

Health Check

Een gezondheidscontrole voor de werknemers met uitgebreid rapport en advies

Mentale coaching

Overspannen werknemers? Help ze om de regie in hun eigen leven terug te krijgen!

Online coaching

Altijd je persoonlijke coach bij de hand. Kom in beweging en daag je collega’s uit!

Training verzuimmanagement

Hoe zit het met de Wet Verbetering Poortwachter? Hoe voer je een goed frequent verzuimgesprek?